Månadsarkiv april 27, 2022

Avsvartmandag.se

Bygg om bostadsrätten – finansiera rätt!

Är det dags för en ombyggnation eller renovering i bostadsrättsföreningen? Med detta följer både finansiering och ekonomiska frågor, såväl som rena byggfrågor. En erfaren rådgivare som är specialiserad på bostadsrätter och ekonomisk förvaltning vid just dessa tillfällen kan komma väl till pass – och helst ska det vara smidigt och enkelt.

Nabo – en rådgivningsstjärna

Ekonomisk rådgivning är en förtroendefråga, så vem ska man välja?

Nabo är definitivt ett bra val. Man är mångsidiga och förutom gedigen erfarenhet av ekonomisk förvaltning är man också proffs på just bostadsrättsföreningar och dess totala förvaltning. På toppen av detta har man en app som förenklar livet för alla bostadsrättsföreningar som samarbetar med Nabo. Förutom att erhålla rådgivning kan du också löpande logga in på appen för att följa upp och få realtidsrapporter. Alla som behöver åtkomst kan ha det via sitt BankID och man kan även ha notiser som talar om när man behöver agera i en viss fråga. Här kan man sköta all avtalshantering, attestering av leverantörsfakturor och även koppla till bankkontot. En av de bästa sakerna med appen är bokföringsunderlagen, här finns alla de funktioner som behövs för bostadsrättsföreningens ekonomi.

Nabo gör ekonomisk förvaltning enkel

Nabos filosofi är att alla ska förstå den ekonomiska redovisningen, vilket också är synligt i den lättillgängliga appen. Även den som inte har ekonomisk kunskap ska kunna följa det som pågår.

Nabo har koll på lagar och regler som bokföringslagen, bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Man tillämpar också bokföringsnämndens allmänna råd för att allt ska skötas korrekt.

Speciellt vid renovering eller ombyggnationer är ekonomisk förvaltning extra viktig eftersom ett långsiktigt synsätt är betydande för bostadsrättsföreningen. Här kan smarta val leda till ökade värden. Nabo kan också hjälpa till med legala frågor samt även delta i årsstämman för stödja föreningens styrelse i den ekonomiska presentationen.

Kompetensutveckling sparar pengar

Nabo kan hjälpa till med hela förvaltningen av bostadsrätterna men de kan också erbjuda utbildningar för nya ledamöter i föreningen inom fastighet, juridik och ekonomi. Naturligtvis utbildar man i sin egen app som nästan är det enda verktyg bostadsrättsföreningen behöver för att bli framgångsrika.

Avsvartmandag.se

Renoveringar du inte bör eller får göra själv

Att renovera en fastighet är alltid en god investering som kommer att höja värdet på din bostad. Men det finns arbeten som du inte får eller bör göra själv om du inte har utbildning och är professionell inom dessa områden. Det absolut viktigaste är att inte leka med elinstallationer i din fastighet. En av de vanligaste orsakerna till brand i en fastighet är just el och för att försäkringen ska gälla måste elarbeten vara utförda av elektriker.

Elinstallationer

Elinstallationer ska alltid utföras av en professionell och utbildad elektriker via ett registrerat företag. Det är tillåtet att utföra enkla elarbeten själv (förutsatt att du vet vad du gör) som till exempel att montera skarvsladdar, montera stickproppar samt byte av befintliga strömbrytare och vägguttag (max 16 A). Det är viktigt att veta att det är straffbart att utföra olagliga elinstallationsarbeten. Det finns en bra anledning för detta, el är nämligen livsfarligt och misstag kan få mycket allvarliga konsekvenser. Förändringar eller arbete vid fast elinstallation såsom elledningar i väggen eller uttag i ett kök eller badrum ska alltid utföras av en professionell elektriker.

Renovera eller lägga nytt tak

Takläggning på en fastighet bör helst utföras av ett professionellt takläggningsföretag. Alla takarbeten utgör en investering och värdehöjning på villan men på senare tid har fastighetsägare drabbats av oseriösa takläggare. Dessa företag knackar dörr, är påstridiga och övertygande med syfte att lura husägare att utföra ett arbete som inte behövs. Seriösa företag arbetar inte på detta sätt. För att vara säker på att du anlitar en professionell takläggare i Stockholm som du kan lita på kan du exempelvis kontakta Villatakspecialisten. Det här är en professionell takläggare i Stockholm som utför fackmannamässiga takläggningar samt renoveringar. När du kontaktar din takläggare i Stockholm kommer du att få en gratis och pålitlig översyn av taket. Vid översynen kommer takläggare i Stockholm att se vad som behöver göras, om det räcker med en renovering eller om nytt tak behöver läggas. Din takläggare i Stockholm utför allt från enklare till mer avancerade projekt. Samtliga arbeten som utförs av Villatakspecialisten är av mycket hög kvalitet och kommer att hålla många år framöver.

Badrum

Badrummet är ett av bostadens viktigaste rum och kommer efter några år att behöva renoveras eller förnyas. Det går bra att renovera ett badrum själv men du bör veta vad du gör först. Om du anlitar ett professionellt företag för en renovering kan du vara säker på att få full ersättning från försäkringsbolaget om en vattenskada skulle uppstå. Kom ihåg att en entreprenör ska lämna garanti på fackmannamässigt utfört arbete.

Om du väljer att renovera själv måste det arbete du utför vara fackmannamässigt utfört enligt gällande branschregler för att kunna få ut ersättning vid vattenskador. Ta gärna bilder under arbetets gång så att du kan visa att du har följt de gällande branschreglerna. Det finns dock arbeten som en fackman bör utföra även om du renoverar själv. Elarbeten ska alltid utföras av en elektriker. När det gäller VVS, tätskikt, att spackla fall mot en golvbrunn eller förstärkning av golvkonstruktion (i trä) är det rekommenderat att låta en fackman utföra jobbet.

Avsvartmandag.se

Tre sätt att använda ett plåtslageri i Stockholm

Oavsett om du är företagare eller privatperson, finns det flera sätt att använda dig av ett plåtslageri i Stockholm. Här nedan får du tips och råd på hur du kan få hjälp både med din verksamhet och ditt byggprojekt av ett plåtslageri. Dock behöver du inte bo och verka i Stockholm för att kunna ta del av tipsen då de lämpar sig bra oavsett var i landet du befinner dig.

Anlita plåtslagare som privatperson

Ett sätt att använda sig av ett plåtslageri i Stockholm är genom att anlita ett som privatperson. Då får du hjälp med diverse plåtslageriarbeten såsom ett nytt plåttak. Plåtslagerier finns dock inte bara i Stockholm utan i hela landet. Med andra ord kan du få hjälp med ditt byggprojekt av professionella plåtslagare oavsett var i landet du bor. Om du anlitar ett plåtslageri som privatperson kan du dessutom ha möjlighet att använda dig av rotavdraget. Det är ett skatteavdrag som gör det möjligt för privatpersoner att anlita byggföretag billigare för diverse byggtjänster. Rotavdraget skapar fler och bättre arbeten inom byggbranschen.

Samarbeta med plåtslagerier

Ett annat sätt att använda sig av ett plåtslageri är som företagare. Om du har ett eget byggföretag kan du göra som många av dina konkurrenter, nämligen att skapa samarbeten. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Med andra ord kan inte en enda byggfirma fylla alla behov som finns inom byggbranschen, men med hjälp av samarbeten blir det lättare att tillgodose kundernas olika behov. Har du exempelvis en vanlig snickarfirma kan du med fördel komplettera den genom att skapa ett samarbete med ett plåtslageri. Ju fler kompetenser som du har ett samarbete med, desto fler och bättre tjänster kan du erbjuda dina kunder. Din verksamhet blir mer lukrativ med hjälp av samarbeten och detsamma gäller för plåtslageriet du samarbetar med.

Praktisera på ett plåtslageri

Ett tredje sätt att använda sig av ett plåtslageri i Stockholm är genom att göra sin praktik där. Många byggföretag tar in lärlingar för att de lättare ska kunna lära sig allt som krävs för att kunna bli fullärda plåtslagare. Praktiskt lärande är nämligen avgörande för att kunna lära sig att utföra arbetet korrekt. Om du har planer på att börja en plåtslagarutbildning eller redan går byggprogrammet på gymnasiet, kan ett plåtslageri i Stockholm hjälpa dig att bli en fullfjädrad plåtslagare. Men det gäller även oavsett var i landet du bor. Då kan du istället vända dig till ett lokalt plåtslageri.