Renoveringar du inte bör eller får göra själv

Renoveringar du inte bör eller får göra själv

Att renovera en fastighet är alltid en god investering som kommer att höja värdet på din bostad. Men det finns arbeten som du inte får eller bör göra själv om du inte har utbildning och är professionell inom dessa områden. Det absolut viktigaste är att inte leka med elinstallationer i din fastighet. En av de vanligaste orsakerna till brand i en fastighet är just el och för att försäkringen ska gälla måste elarbeten vara utförda av elektriker.

Elinstallationer

Elinstallationer ska alltid utföras av en professionell och utbildad elektriker via ett registrerat företag. Det är tillåtet att utföra enkla elarbeten själv (förutsatt att du vet vad du gör) som till exempel att montera skarvsladdar, montera stickproppar samt byte av befintliga strömbrytare och vägguttag (max 16 A). Det är viktigt att veta att det är straffbart att utföra olagliga elinstallationsarbeten. Det finns en bra anledning för detta, el är nämligen livsfarligt och misstag kan få mycket allvarliga konsekvenser. Förändringar eller arbete vid fast elinstallation såsom elledningar i väggen eller uttag i ett kök eller badrum ska alltid utföras av en professionell elektriker.

Renovera eller lägga nytt tak

Takläggning på en fastighet bör helst utföras av ett professionellt takläggningsföretag. Alla takarbeten utgör en investering och värdehöjning på villan men på senare tid har fastighetsägare drabbats av oseriösa takläggare. Dessa företag knackar dörr, är påstridiga och övertygande med syfte att lura husägare att utföra ett arbete som inte behövs. Seriösa företag arbetar inte på detta sätt. För att vara säker på att du anlitar en professionell takläggare i Stockholm som du kan lita på kan du exempelvis kontakta Villatakspecialisten. Det här är en professionell takläggare i Stockholm som utför fackmannamässiga takläggningar samt renoveringar. När du kontaktar din takläggare i Stockholm kommer du att få en gratis och pålitlig översyn av taket. Vid översynen kommer takläggare i Stockholm att se vad som behöver göras, om det räcker med en renovering eller om nytt tak behöver läggas. Din takläggare i Stockholm utför allt från enklare till mer avancerade projekt. Samtliga arbeten som utförs av Villatakspecialisten är av mycket hög kvalitet och kommer att hålla många år framöver.

Badrum

Badrummet är ett av bostadens viktigaste rum och kommer efter några år att behöva renoveras eller förnyas. Det går bra att renovera ett badrum själv men du bör veta vad du gör först. Om du anlitar ett professionellt företag för en renovering kan du vara säker på att få full ersättning från försäkringsbolaget om en vattenskada skulle uppstå. Kom ihåg att en entreprenör ska lämna garanti på fackmannamässigt utfört arbete.

Om du väljer att renovera själv måste det arbete du utför vara fackmannamässigt utfört enligt gällande branschregler för att kunna få ut ersättning vid vattenskador. Ta gärna bilder under arbetets gång så att du kan visa att du har följt de gällande branschreglerna. Det finns dock arbeten som en fackman bör utföra även om du renoverar själv. Elarbeten ska alltid utföras av en elektriker. När det gäller VVS, tätskikt, att spackla fall mot en golvbrunn eller förstärkning av golvkonstruktion (i trä) är det rekommenderat att låta en fackman utföra jobbet.

Om författaren

svartmandag.se administrator