Bygg om bostadsrätten – finansiera rätt!

Bygg om bostadsrätten – finansiera rätt!

Är det dags för en ombyggnation eller renovering i bostadsrättsföreningen? Med detta följer både finansiering och ekonomiska frågor, såväl som rena byggfrågor. En erfaren rådgivare som är specialiserad på bostadsrätter och ekonomisk förvaltning vid just dessa tillfällen kan komma väl till pass – och helst ska det vara smidigt och enkelt.

Nabo – en rådgivningsstjärna

Ekonomisk rådgivning är en förtroendefråga, så vem ska man välja?

Nabo är definitivt ett bra val. Man är mångsidiga och förutom gedigen erfarenhet av ekonomisk förvaltning är man också proffs på just bostadsrättsföreningar och dess totala förvaltning. På toppen av detta har man en app som förenklar livet för alla bostadsrättsföreningar som samarbetar med Nabo. Förutom att erhålla rådgivning kan du också löpande logga in på appen för att följa upp och få realtidsrapporter. Alla som behöver åtkomst kan ha det via sitt BankID och man kan även ha notiser som talar om när man behöver agera i en viss fråga. Här kan man sköta all avtalshantering, attestering av leverantörsfakturor och även koppla till bankkontot. En av de bästa sakerna med appen är bokföringsunderlagen, här finns alla de funktioner som behövs för bostadsrättsföreningens ekonomi.

Nabo gör ekonomisk förvaltning enkel

Nabos filosofi är att alla ska förstå den ekonomiska redovisningen, vilket också är synligt i den lättillgängliga appen. Även den som inte har ekonomisk kunskap ska kunna följa det som pågår.

Nabo har koll på lagar och regler som bokföringslagen, bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Man tillämpar också bokföringsnämndens allmänna råd för att allt ska skötas korrekt.

Speciellt vid renovering eller ombyggnationer är ekonomisk förvaltning extra viktig eftersom ett långsiktigt synsätt är betydande för bostadsrättsföreningen. Här kan smarta val leda till ökade värden. Nabo kan också hjälpa till med legala frågor samt även delta i årsstämman för stödja föreningens styrelse i den ekonomiska presentationen.

Kompetensutveckling sparar pengar

Nabo kan hjälpa till med hela förvaltningen av bostadsrätterna men de kan också erbjuda utbildningar för nya ledamöter i föreningen inom fastighet, juridik och ekonomi. Naturligtvis utbildar man i sin egen app som nästan är det enda verktyg bostadsrättsföreningen behöver för att bli framgångsrika.

Om författaren

svartmandag.se administrator