Krav för att nyttja ROT-avdrag

ROT-avdraget gör det möjligt för dig att dra av 30 % på den totala arbetskostnaden när du anlitar en hantverkare, men det finns krav och villkor att uppfylla för att avdraget ska kunna nyttjas.

I Sverige tilldelas alla privatpersoner ett avdrag på 50 000 kronor för hantverkartjänster eller hushållsnära tjänster. För att du ska kunna få ta del av ROT-avdraget vid renovering eller arbeten behöver följande krav uppfyllas:

  • Du ska vara minst 18 år gammal
  • Du ska stå som ägare på den bostad där arbetet ska utföras
  • ROT-avdraget gäller vid renovering, underhåll, ombyggnation, tillbyggnad eller nybyggnation
  • Du måste ha betalat full skatt på alla dina inkomster
  • ROT-avdrag kan inte nyttjas på fasader på bostadsrätter
  • ROT-avdrag kan inte användas för hyreslägenheter

Är du osäker på om du eller ditt arbete är ROT-berättigat kan du höra av dig till en hantverkare eller till Skatteverket för att kontrollera detta. Här kan du även hitta en lång lista på alla de tjänster som du kan få hjälp med och samtidigt reducera dina kostnader. Att använda sig av ROT-avdrag gör idag att fler människor kan få hjälp med sina renoveringsprojekt.