Hur fungerar ROT-avdraget?

Om du ska renovera i din bostad eller om du behöver fixa till taket eller fasaden kan du använda dig av ROT-avdraget. Enkelt förklarat kan man säga att ROT-avdraget är ett skatteavdrag som ser till att du får ett reducerat pris när du anlitar en hantverkare för olika typer av tjänster. Det vanligaste är att det handlar om ombyggnad, tillbyggnad, renovering eller underhåll, men även nybyggnationer är inkluderade.

ROT-avdraget tilldelas privatpersoner som lever upp till villkoren som avdraget har och som vill anlita en hantverkare. Per år får man sammanlagt 50 000 kronor att nyttja och kan välja att fördela detta mellan RUT- och ROT-avdrag. Per faktura får du göra ett avdrag på 30 %, vilket således reducerar 30 % av kostnaden för det totala arbetet. Här är det dock viktigt att vara införstådd med att det endast är arbetskostnaden som du får dra av och inte kostnader för till exempelvis material, verktyg eller maskiner som företaget behöver hyra in för att kunna slutföra arbetet. Kontakta alltid Skatteverket innan för att säkerställa att du har ROT-avdrag kvar att nyttja och att du kan använda avdraget på tjänsten du vill beställa.